Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Szukaj

Wybierz język

Polish English French German Russian

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

czytamy bajki     WARTO PRZECZYTAĆ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

luty 2021

 

1

Tydzień pierwszy: Bale w karnawale!

Cele ogólne:

Rozwijanie poczucia rytmu i określanie charakteru piosenki.

Rozwijanie sprawności manualnych i poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Uważnie słucha piosenki; wypowiada się na jej temat; rytmicznie klaszcze.

Ozdabia rysunek; prawidłowo posługuje się stemplami.

 

Tydzień drugi i trzeci: Próbujemy mierzyć.

Cele ogólne:

Porównywanie długości przedmiotów;

Prawidłowe posługiwanie się określeniami: wysoki, niski;

Rozwijanie umiejętności określania ciężaru przedmiotów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Porównuje długości przedmiotów;

Stosuje słowa: wysoki i niski;

Podaje przykłady lekkich i ciężkich przedmiotów.

 

Tydzień czwarty: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy;

Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, kiedy jest dzień a kiedy noc;

Wyraża swoje pomysły w ekspresji plastycznej;

 

 

Piosenka: Mis z laleczką.

Miś z laleczką podskakują tak,

podskakują tak: raz i dwa.

Gdy poleczkę wytupują tak,

Wytupują tak: raz i dwa.

 

Miś zabawnie głowa kiwa tak,

kiwa tak: raz i dwa.

A laleczka się zaśmiewa,

się zaśmiewa tak: cha, cha, cha.

 

Miś z laleczką tańczą ładnie tak,

tańczą ładnie tak: raz i dwa.

Już poleczka idzie składnie tak,

idzie składnie tak: raz i dwa.

I my także spróbujemy tak,

spróbujemy tak: raz i dwa.,

I poleczkę wytupiemy tak,

wytupiemy tak: raz i dwa.

 

 

Wiersz: Ziemia

Ziemia to nasza planeta

i na niej wszyscy mieszkamy.

Jest domem dla ludzi i zwierząt,

Więc za to ją bardzo kochamy.

 

 2

Tydzień pierwszy: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

Przewidywane efekty

tworzy zbiór o określonej liczbie elementów

bierze czynny udział w przygotowaniach do zabawy

rozpoznaje dźwięki instrumentów

poznaje wygląd środków płatniczych

 

Tydzień drugi: Zima to jest super sprawa

Cele ogólne:

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

Przewidywane efekty

obserwuje zjawiska pogodowe związane z zimą

doskonali sprawność motoryczną dłoni

kreśli wzory grafomotoryczne

nazywa sporty zimowe

 

Tydzień trzeci: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Cele ogólne:

Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

Składanie prostych konstrukcji z papieru.

Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

Przewidywane efekty

wie, jaki pojazd pływa, jedzie, lata

rytmicznie tupie i klaszcze

poznaje orientację w przestrzeni i w schemacie ciała

 

Tydzień czwarty: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Cele ogólne:

Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

Przewidywane efekty

poznaje zasady obowiązujące w teatrze

przedstawia sceny z bajki

doskonali uwagę, pamięć i spostrzegawczość

 

Piosenka Piosenka,, Boogie boogie woogie''
Boogie boogie woogie
Do przodu prawą rękę daj
Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

 

Wiersz Karnawał  Z. Dmitroca

 

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!
Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.

 

 

3

Tydzień pierwszy: Spotkanie z bajką

Cele ogólne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowo - wzrokowej, pamięci ruchowej.

Cele szczegółowe:

Wzbogaca swój czynny słownik.

Kształci szybką reakcję na sygnał słuchowy i wzrokowy

Rozwija koordynację słuchowo-ruchowo-wzrokową

 

Tydzień drugi: Zabawy w karnawale

Cele ogólne:

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Cele szczegółowe:

Rozwija analizę i syntezę słuchową.

Prawidłowo przelicza i porównuje liczebność zbiorów.

 

Tydzień trzeci: W dawnych czasach

Cele ogólne:

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Cele szczegółowe:

Podejmuje zdrową rywalizację, właściwie reaguje na porażkę

Ilustruje ruchem ciała treść piosenki, opowiadania

Wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela.

 

Tydzień czwarty: Kiedy patrzę w niebo

Cel ogólne:

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Cele szczegółowe:

Prawidłowo stosuje sekwencje czasowe.

Prezentuje się na forum grupy, przełamuje nieśmiałość.

Zgodnie współdziała  w zespole.

 

 

 Piosenka pt.,, Magiczna moc bajek”

Bajki z  nami rozmawiają

W domach, szkołach i przedszkolach

Bawią, radzą i wspierają

Taka właśnie  jest  Ich rola.

 

Ref: Bajki moc magiczną mają

Dobrym słowem dzielą się

Nasz serca otwierają

I kto czyta o tym wie.

 

Bajki z półek nas wołają

Mamy z nimi przygód wiele

Do czytania zapraszają

To najlepsi przyjaciele.

 

Ref: Bajki moc magiczną mają….

 

Bajki uczą i wzruszają

są krainą pięknych marzeń

wyobraźnię rozwijają

dobrze jest nam co dzień razem.

 

Ref: Bajki moc magiczną mają….

 

 

Wiersz pt.,, Postacie z bajek”

 

Chcę dziś spotkać kota w butach 

Lub Kopciuszka bucik znaleźć

Chce zamieszkać w cudnej bajce

Zamków wielkich zwiedzać sale

Krasnoludka śliczną czapkę

Chcę na głowę włożyć brata

W telewizor razem wskoczyć

Wprost do bajkowego świata.

 

4

Tydzień pierwszy: Spotkanie z bajką

 

Cele ogólne:

 

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

 

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

 

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

 

Cele szczegółowe:

 

Wzbogaca swój czynny słowni.

 

Kształci szybką reakcję na sygnał słuchowy i wzrokowy

 

Rozwija koordynację słuchowo-ruchowo-wzrokową

 

 

 

Tydzień drugi: Zabawy w karnawale

 

Cele ogólne:

 

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

 

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

 

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

 

Cele szczegółowe:

 

Rozwija analizę i syntezę słuchową.

 

Prawidłowo przelicza i porównuje liczebność zbiorów.

 

 

 

Tydzień trzeci: W dawnych czasach

 

Cele ogólne:

 

Tworzenie zbiorów 4- elementowych.

 

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

 

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

 

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

 

Cele szczegółowe:

 

Podejmuje zdrową rywalizację, właściwie reaguje na porażkę

 

Ilustruje ruchem ciała treść piosenki, opowiadania

 

Wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela.

 

 

 

Tydzień czwarty: Kiedy patrzę w niebo

 

Cel ogólne:

 

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

 

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

 

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

 

Cele szczegółowe:

 

Prawidłowo stosuje sekwencje czasowe.

 

Prezentuje się na forum grupy, przełamuje nieśmiałość.

 

Zgodnie współdziała  w zespole.

 

 

 

Piosenka „Dinozaury”

 

 sł. Ewa Stadtmüller

 

muz. Urszula Borkowska

 

 

Dinozaurów nie ma z nami dawno już.

 

Nawet ślady ich przysypał czasu kurz.

 

Można spotkać dinozaura tylko w snach,

 

jak paprocie skubie wielkie, że aż strach.

 

Tam gdzie kiedyś tych paproci szumiał las leżą złoża węgla,

 

który grzeje nas.

 

A gdzie góry i doliny że ho, ho,

 

było kiedyś pełne piasku morza dno.

 

Tam gdzie fale rozmawiały: bul, bul, bul,

 

pozostała w głębi ziemi biała sól.

 

Czy ktoś mógłby czas zatrzymać?

 

Chyba nie. Jak tu będzie za lat tysiąc?

 

Kto to wie?

 

Wiersz „Karnawał”

 

 

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
W instrumenty przebrał drzewa,
wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.

 


Przebrał dzieci, spójrzcie sami,
są Indianie z piratami
i serpentyn widać zwoje,
są krasnale, są kowboje.

 


Jest biedronka z muchomorkiem,
przyszli także Bolek z Lolkiem,
sznur korali ma cyganka,
w stroju z frędzli jest Indianka.

 


I balony lecą w górę,
ktoś czerwony ma kapturek,
jest karnawał, dzieci tańczą,
gra muzyka przebierańcom.

 

 

 

5

 

Tydzień pierwszy: Nasze ulubione  baśnie

rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródłem wiedzy

kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

rozwijanie czynnego słownika dziecka

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej , dzielenie wyrazów na sylaby i  głoski

rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności

kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: smok.

 

Tydzień drugi: Karnawał

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, 

rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej

rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców

wprowadzenie liczby 6  jako symbolu i do kodowania informacji dotyczących liczebników         

wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

 

Tydzień trzeci: W dawnych czasach

rozwijanie pamięci wzrokowej.

rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych;

posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu

wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach

rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

 

Tydzień czwarty: Kiedy patrzę w niebo

przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym,  w trakcie spacerów

kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji

kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu rakieta

wprowadzenie liczby 7 jako symbou i do kodowania informacji dotyczących liczebników 

rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.     

zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach

zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni

6

Tydzień pierwszy: Baśnie , bajki , legendy

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków.   

Ćwiczenie  percepcji słuchowej na podstawie rymów.  

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Doskonali umiejętności grafomotoryczne.

Potrafi narysować postacie z baśni.

 

Tydzień drugi:  Bale , bale w karnawale

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zabaw karnawałowych.

Doskonalenie myślenia twórczego i i logicznego..

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jak można bawić sie w karnawale. 

Rozumie pojęcie karnawał.

 

Tydzień trzeci ;W dawnych czasach.

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji  w różnych źródłach..

Doskonali spostrzeganie i porównanie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Prowadzi zabawy badawcze.

Wie, jak można robić odciski z masy solnej.

 

Tydzień czwarty:  Wynalazki.

Cele ogólne:.

Usprawnia analizę słuchową i wzrokową.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Dzieli wyrazy na głoski i sylaby.

Potrafi czytać globalnie.

 

„Bal baloników”- Wiersz

Łucja Prus

Był sobie raz balonik
Niebieski w kropki złote
Nie umiał wcale latać
Choć wielką miał ochotę

Aż przyszła noc gwiaździsta
Noc tańca i muzyki
Tej nocy sam karnawał
Rozdawał baloniki

Na złotych były nitkach,
Na cienkich, srebrnych sznurkach
Fruwały i tańczyły
Leciutko niby piórko

Już całe miasto tańczy
Walczyka w takt muzyki
Wirują nad głowami
Wesołe baloniki

 

Piosenka ,,Lubimy bajki’’

S.Karaszewski

 

1. Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko, co zechcę, to spełnia się!
Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.

Ref.: No, bo my …

 

7

Tydzień pierwszy:  W świecie baśni.

Cel główny:           

Wzbudzanie zainteresowania literaturą.

Kontakt z literaturą i czasopismami..

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące utworu

rozwiązuje zagadki

określa wygląd bohater utworu literackiego

śpiewa piosenkę

sprawnie wycina obrazki

liczy w zakresie 6

określa, w którym zbiorze jest więcej lub mniej elementów

składa obrazek z części

rysuje bohatera utworu literackiego

 

Tydzień drugi:  Zimowe zabawy.

Cel główny:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

Poznawanie zjawisk charakterystycznych dla zimy i nazywanie ich.

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat opowiadania

rozwiązuje i układa zagadki

wyraża muzykę ruchem

wykonuje pracę plastyczną współdziałając w zespole

wykonuje obliczenia

reaguje odpowiednim ruchem na polecenia

wykorzystuje w pracy technikę stemplowania

śpiewa piosenkę i bawi się przy niej

realizuje własne pomysły

aktywnie uczestniczy w zabawach na śniegu

wyklaskuje rytm refrenu piosenki

.

Tydzień trzeci:  Tak mija nam czas.

Cel główny:

Dostrzeżenie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Nazywanie pór dnia rano, południe, popołudnie i wieczór i nocy.

Cele operacyjne (dziecko):

wie na czym polega praca zegarmistrza

wymienia nazwy miesięcy

uczestniczy w ćwiczeniach

rozróżnia zdania prawdziwe i fałszywe

określa wysokość dźwięków

wymienia nazwy pór dnia

stosuje słowa: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

wykonuje pracę na temat zawodu, który chciałoby wykonywać w przyszłości

wie w jaki sposób posługiwać się nożyczkami

ilustruje wiersz ruchem

 

Tydzień czwarty:  Czy jesteśmy sami w kosmosie?.

Cel główny:

Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego.

Poznawanie modeli kuli ziemskiej – globusa.

Cele operacyjne (dziecko):

wskazuje na mapie kontynenty i oceany

wymienia nazwy kontynentów

wypowiada się na temat Układu Słonecznego

wie kim był Mikołaj Kopernik

wie kim jest kosmonauta i astronauta

wymienia nazwy niektórych planet Układu Słonecznego

liczy w zakresie 10 i więcej

wykonuje formę przestrzenną -  rakietę – z wykorzystaniem plastikowej butelki

opowiada zakończenie opowiadania na podstawie rysunku

rozpoznaje kierunek linii melodycznej

dzieli proste słowa na głoski

 

 

Wiersz: „Duży chłopiec”

l.Łącz

 

Minął rok i jestem duży –

nie boję się nawet burzy!

I na sankach jeździć umiem,

polecenia już rozumiem,

które mi wydaje tata,

żebym nie był fajtłapa!

 

W zeszłym roku byłem mały,

nawet się dziewczynki śmiał.

Że się boje deszczu, śniegu –

teraz mogę iść na biegun.

Bo w tym roku jestem duży,

nie boję się nawet burzy

 

Piosenka: „Zimowa wyliczanka”

sł. P.Smoczyński  muz. W.kaleta

 

 Idzie sobie styczeń ścieżką,

rzucił w zimę białą śnieżką.

Zdjęła zima rękawiczki,

uszczypnęła go w policzki.

 

Ref. Czapka, szalik, łyżwy, sanki

       to są słowa wyliczanki.

       Rękawiczki, narty, mróz,

       śniegu pełen wóz.

 

Idzie styczeń na wycieczkę,

Nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę.

Dziesięć minut popracował,

most lodowy wybudował.

Ref. Czapka, szalik, łyżwy, sanki…

 

Usiadł styczeń koło drogi,

Bo mu bardzo zmarzły nogi.

Zima się ulitowała,

ciepłe buty darowała.

 

Rej. Czapka, szalik, łyżwy, sanki…

 

8

Tydzień pierwszy: Baśnie, bajki, legendy

Cele ogólne:

Wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Interesuje się baśniami, potrafi uważnie słuchać.

Posługuje się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

 

Tydzień drugi:  Bale, bale w karnawale

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Tworzy ciekawe i niebanalne rysunki posługując się różnymi technikami plastycznymi.

Przelicza w dostępnym zakresie, porównuje liczebność zbiorów.

 

Tydzień trzeci: W dawnych czasach

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania podanej głoski w wyrazach.

http://pgkamieniec.szkolnastrona.pl/container/jesien_gif12.jpgPrzewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

Dokonuje analizy i syntezy słuchowej.

 

Tydzień czwarty:  Wynalazki

Cele ogólne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Formułuje uzasadnienia.

Rozwija logiczne i twórcze myślenie.

 

 

Wiersz pt. „ Bezpiecznie w Internecie”

D. Niemiec


Wiele rzeczy w dzisiejszym świecie
dzieje się w sieci, a więc w Internecie.
Jednak pamiętaj, drogi użytkowniku,
że tam niebezpieczeństw czyha bez liku.
By serfowanie w necie bezpieczne było
lepiej, by nic cię nie zaskoczyło.
Używaj stron tylko dobrze znanych,
przez twoich rodziców zaakceptowanych.
Gdy ktoś cię pyta o prywatne sprawy,
nie traktuj tego jak dobrej zabawy.
Nie mów mu o swych sekretach,
o tym, co masz w domu,
o tych sprawach w Internecie
nie mówi się nikomu.
Gdy ktoś do czegoś złego namówić próbuje cię,
powiedz o tym rodzicom, ni chwili nie wahaj się.
Musisz czuć się bezpiecznie zawsze i wszędzie,
a wtedy, także w sieci, fantastycznie będzie.

 

 

Piosenka pt. „ Lubimy bajki”

sł. S. Karaszewski

 

1. Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko, co zechcę, to spełnia się!

Ref.: No bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.

Ref.: No bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

3. Abrakadabra, hokus-marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.

Ref.: No bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się. (×2)

 

grupa9

Tydzień pierwszy: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

Cele ogólne:

Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);

Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;

Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Stosuje się do zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Sprawnie liczy i dokonuje wymiany: jeden za jeden, dwa za jeden, pięć za jeden.

Poznaje rożne rodzaje sklepów.

 

Tydzień drugi: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

 Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Wyraża swoją opinię na dany temat.

Dostrzega następstwo zdarzeń.

Przelicza i dopełnia elementy do wskazanej liczby.

Dodaje, odejmuje, rozdaje i rozdziela po kilka przedmiotów.

 

Tydzień trzeci: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

Cele ogólne:

Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.

Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.

Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Doskonali artykulację.

Zna nazwy pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych

Przestrzega ustalonych reguł pracy w zespołach i z całą grupą.

Doskonali percepcję wzrokową.

 

Tydzień czwarty: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

Cele ogólne:

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zdobywa wiedzę i poszerza słownictwo związane z teatrem.

Rozwija wyobraźnię i fantazję przez tworzenie i odgrywanie scenek teatralnych.

Rozwiązuje zagadki o teatrze.

 

 

Piosenka  - pt. „Podróże małe i duże”

W domu jest bezpiecznie i cieplutko,

ale czasem nudzi się troszeczkę.

Wtedy w dal wypływam marzeń łódką

albo z mamą ruszam na wycieczkę.

 Ref.: Podróże małe i duże

przez morze czy przez kałuże.

Naprawdę, czy też w zabawie,

 w podróży zawsze jest ciekawie.

 

 Można podróżować samochodem,

 statkiem, samolotem lub koleją.

 Można w batyskafie zejść pod wodę,

 patrzeć, jak się wieloryby śmieją.

Ref.: Podróże małe i duże…

 

A gdy już dorosnę, może da się

 taki dziwny pojazd skonstruować,

 którym się przenosić można w czasie

 lub do innych światów podróżować.

Ref.: Podróże małe i duże…

 

 

Wiersz – pt.”Teatrzyk cieni”

Długie wieczory,

a taki krótki dzień!

Lecz nudzić się nie można,

jeśli jest z nami – cień…

Trzeba tylko z papieru

wyciąć różne postacie,

potem lampę zaświecić

i już – teatrzyk macie!

W tym dziwnym teatrzyku

grają aktorzy – cienie…

Chodzą, tańczą, śpiewają

na ścianie jak na scenie.

                           Ryszard Przymus

 

sloneczka-10